Pravilnik o zasebnosti za osebne podatke

 • DxonJet Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu: družba) je oblikovala "Temeljna načela varovanja osebnih podatkov", da bi zagotovila ustrezno upravljanje osebnih podatkov strank in jih zaščitila pred morebitno škodo. Ta pravilnik o zasebnosti se razlaga v skladu s kitajsko zakonodajo. Družba je zavezana k spoštovanju najvišjih standardov varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi in najboljšimi praksami v panogi.

Temeljna načela glede varovanja osebnih podatkov

Družba DXonJet Co. je zavezana k varovanju osebnih podatkov v skladu z naslednjimi smernicami.

 1. Družba v celoti spoštuje zakon o varstvu osebnih podatkov in z njim povezane zakone ter druge ustrezne predpise.
 2. Družba sprejme predpise za varovanje osebnih podatkov in jih dosledno spoštuje.
 3. Korporacija izvaja racionalne varnostne protokole za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, izgube, uničenja, ponarejanja ali uhajanja osebnih podatkov.
 4. Korporacija oceni, kako spoštuje predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in si prizadeva za nenehno izboljševanje.

Opredelitev osebnih podatkov

Izraz "osebni podatki" se nanaša na vse podatke, ki jih je mogoče neposredno ali posredno povezati z določenim posameznikom. To med drugim vključuje ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, številko socialnega zavarovanja, datum rojstva in vse druge podatke, na podlagi katerih je mogoče identificirati zadevno osebo. Osebni podatki lahko vključujejo tudi občutljive podatke, kot so zdravstvena dokumentacija, finančni podatki, kazenska evidenca in biometrični podatki. Zaščita osebnih podatkov je pomembna za varovanje zasebnosti posameznika in preprečevanje kraje identitete.

Upravljanje osebnih podatkov

 1. Družba si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da so osebni podatki strank natančni in ažurni, ter jih nemudoma izbriše, ko jih ne potrebuje več.
 2. Družba svoje vodstvo in zaposlene izobražuje in usposablja na področju varovanja osebnih podatkov ter si prizadeva izboljšati njihovo razumevanje varstva osebnih podatkov.
 3. Družba si bo po najboljših močeh prizadevala zaščititi osebne podatke svojih strank in bo imenovala odgovornega posameznika ali posameznike, ki bodo nadzorovali zaščito teh podatkov.
 4. Družba bo varno ravnala z osebnimi podatki strank in izvajala ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, izgube, uničenja, ponarejanja ali uhajanja teh podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov

Organizacija zakonito zbira osebne podatke svojih strank v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi ter ne pridobiva osebnih podatkov svojih strank z goljufivimi ali drugimi neetičnimi sredstvi.

Cilji uporabe osebnih podatkov za stranke

 1. Organizacija uporablja osebne podatke svojih strank izključno za namene uporabe, ki so navedeni v tem dokumentu, ter za namene, ki so navedeni v drugih razdelkih spletnega mesta družbe ali v obliki posameznih obvestil ali publikacij, ki jih izda družba.
  1. Učinkovito ravnanje s podatki o strankah, ki vključujejo oddajo naročila, prejem naročila, podatke o odpremi in zgodovino nakupov, v zvezi s prodajo blaga in izdelkov.
  2.  Naše podjetje ponuja storitve vzdrževanja za svoje izdelke, da bi zagotovili njihovo dolgoročno funkcionalnost in zadovoljstvo strank.
  3.  Zavezujemo se, da bomo zahtevane informacije in kataloge svojim cenjenim strankam dostavili pravočasno in učinkovito.
  4. Naša usposobljena ekipa se zavzema za priporočanje uporabnih izdelkov in blaga, strokovno svetovanje o njihovi uporabi ter obveščanje strank o potekajočih kampanjah, dogodkih, delavnicah in drugih povezanih novostih.
  5. V znak naše hvaležnosti si prizadevamo, da zvestim strankam zagotovimo nagrade ali podobne nagrade.
  6. Cenimo povratne informacije strank in dejavno iščemo njihova mnenja, ki nam pomagajo pri razvoju in izboljševanju naših izdelkov in storitev.
  7. Ponosni smo na to, da se lahko hitro odzovemo na povratne informacije in zahteve strank ter si prizadevamo, da bi presegli njihova pričakovanja in zagotovili izjemne storitve.
 2. Če namerava družba uporabiti osebne podatke stranke za namene, ki presegajo prej omenjene, bo o tem predhodno obvestila stranko in zahtevala njeno soglasje za takšno uporabo.

Zagotavljanje storitev tretjim osebam

Družba ne sme razkriti osebnih podatkov strank nobeni zunanji stranki, razen v naslednjih primerih:

 1. Dovoljenje stranke je odobreno.;
 2. informacije se uporabljajo kot statistični podatki in se preoblikujejo v obliko, ki ne omogoča identifikacije posameznih strank
 3. nastanejo okoliščine, ki zahtevajo zaščito interesov strank ali javnosti;
 4.  če se šteje za nujno v skladu z ustreznimi zakoni ali predpisi.

Oddajanje upravljanja osebnih podatkov zunanjim izvajalcem

Za doseganje predvidenega namena uporabe osebnih podatkov lahko družba prenese upravljanje osebnih podatkov strank na tretje ponudnike storitev. V takih primerih bo družba izvedla potrebne previdnostne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo zunanje stranke z osebnimi podatki ravnale varno in na primeren način.

Souporaba osebnih podatkov

Korporacija lahko sodeluje pri skupni uporabi osebnih podatkov svojih strank na način, opisan v nadaljevanju:

Kategorije osebnih podatkov strank, ki se lahko razkrijejo, so naslednje:

imena strank, imena podjetij, poštne številke, fizični naslovi, telefonske številke, številke telefaksa, e-poštni naslovi, zgodovina nakupov, vrste pogodb, sklenjenih z družbo, spol in starost.

Obseg sodelujočih udeležencev

Hčerinske družbe družbe

Nameni uporabnikov za uporabo storitev so naslednji:

 1. za izboljšanje kakovosti storitev, ki jih ponuja družba, v skladu z zgoraj navedenim razdelkom z naslovom "Namen uporabe osebnih podatkov strank".
 2. Za doseganje primerljivih namenov uporabe v zvezi z izdelki in/ali blagom hčerinskih družb družbe, kot je opisano v razdelku "Nameni uporabe v zvezi z osebnimi podatki strank", navedenem zgoraj.

Imenovanje oseb, odgovornih za hrambo in upravljanje osebnih podatkov strank

DXonJet Co., Ltd.

Razkritje, popravek ali prekinitev uporabe podatkov

Če stranka zahteva razkritje, popravek ali začasno prekinitev uporabe svojih osebnih podatkov, družba takšno zahtevo izpolni, če je bila potrjena identiteta stranke. Družba razkrije, popravi ali prekine uporabo takih podatkov, razen če obstaja utemeljen razlog, da tega ne stori.

Zagotavljanje varnosti osebnih podatkov na povezanih spletnih mestih

Družba lahko na svojem spletnem mestu ponudi hiperpovezave na spletna mesta tretjih oseb, vendar pa družba ne upravlja ali nadzoruje vsebine teh spletnih mest. Strankam priporočamo, da same raziščejo in preverijo politike zasebnosti takšnih povezanih spletnih mest.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti družbe se lahko spremeni v skladu s spremembami zakonov in predpisov in/ali spremembami katerega koli pravilnika družbe. Če se ta pravilnik o zasebnosti spremeni, bo objavljen na tej spletni strani. Uporabljeni jezik bo vključeval besedišče TOEFL, da bi povečal formalnost in jasnost besedila.

Jurisdikcija

Za vse morebitne spore v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti so pristojna izključno sodišča v mestu, kjer je registriran glavni sedež družbe.

Kontaktni podatki

Korporacija je imenovala kontaktno točko za varovanje osebnih podatkov strank, kot je opisano spodaj. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s svojimi zasebnimi podatki ali želite zahtevati dostop, popravek ali prenehanje uporabe teh podatkov, se obrnite na spodaj navedeno pisarno. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost v zvezi s to zadevo.

Urad za poizvedbe o osebnih podatkih

DXonJet Co., Ltd.
Cesta Buyue 301, 210008 okrožje Pukou,
Mesto Nanjing, Kitajska
E-naslov: privacy@dxonjet.com