Tillverkarens garanti

DXonJet Co Ltd, 3:e våningen, byggnad 4, nr 117, Buyue Road, Qiaolin Street, Pukou District, Nanjing City, Jiangsu-provinsen, moms: 91320111MA7EDCW27A

TILLVERKARENS GARANTI

Vad som omfattas

 

1.1.  DXonJet ger en garanti till den ursprungliga köparen att produkten, som åtföljs av denna garantiförklaring och används inom inköpslandet, kommer att överensstämma med tillverkarens specifikationer och vara fri från defekter i utförande eller material under en period av ett (1) år från datumet för licensaktivering.

1.2 Denna garanti kan inte överlåtas.                

Villkor och bestämmelser

 

2.1.  Om du under en garantiperiod använder bläck som inte kommer från DXonJet för din produkt, kommer produkten inte att omfattas av någon garanti.

2.2.  Du kan behöva bevisa att du köpt DXonJet-bläck för att validera dess konsekventa och exklusiva användning.

2.3.  Alla bläckflödeskomponenter, inklusive skrivhuvuden, uppsamlingsstationer och spjäll, betraktas som förbrukningsartiklar om det inte uppstår ett mekaniskt eller elektriskt fel vid den första installationen.

2.4. Kunden, för denna garantis syften, är skyldig att rapportera till DXonJet varje fel och/eller defekt på varorna senast 8 dagar efter upptäckten med hjälp av biljettjänsten på DXonJets webbsida eller kontakta DXonJets ingenjör via WhatsApp eller e-post.

2.7. Ersättning kommer att skickas först efter mottagande av varor som anges i RMA-referensen. Eller bekräftas av DxonJets ingenjörer.

2.8.Retur av varor sker under den returnerande partens ansvar och måste slutföras inom 10 dagar efter det att RMA-referensen har tillhandahållits.

2.9. Denna garanti täcker inte defekter eller skador som orsakats av kunden på grund av försumlighet vid användning eller missbruk av varorna jämfört med vad de är avsedda för, eller orsakade av reparationer, utbyte av enskilda komponenter, underhåll utfört av obehöriga parter, eller orsakade av några omständigheter oberoende av DXonJets fel eller försumlighet. 

2.10. DXonJet ansvarar inte för skada på egendom som orsakas av produkten efter det att den har levererats och medan den är i kundens besittning.

2.11. DXonJet skall inte heller ansvara för skada på produkter som tillverkats av Kunden eller på produkter i vilka Kundens produkter utgör en del.

Aktivera supportsystem för garanti och ärendehantering

3.1.  Fyll i formuläret (https://dxonjet.com/activate-licence), validera din garanti.